Nederlandse Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. Wij opereren in een groot, internationaal en divers netwerk waarbij onze experts op verschillende terreinen partijen met elkaar verbinden. Samen versterken we het Nederlands en zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het Nederlands optimaal kunnen gebruiken.

De Taalunie is een geassocieerd partner met inhoudelijke bijdragen over Buurtaalonderwijs met een cofinancieringsbijdrage gedurende de gehele looptijd van het Interreg-project.