Tweede buurtaalenconferentie in mei 2023

14. Apr 2023

Tweede buurtaalenconferentie in mei 2023

Na het grote succes in Abdij Rolduc in Kerkrade in oktober 2022 presenteert het EMRLingua-team op 24 mei de tweede editie van de Buurtalenconferentie, waarin de promotie van de buurtalen Duits, Frans en Nederlands centraal staat. Deze keer vindt ons evenement plaats in het Nell-Breuning-Haus in Herzogenrath.

Noteer alvast de volgende datum in uw agenda: 24-05-2023.

Van 9.00 tot 15.00 uur vindt in het Nell-Breuning-Haus de tweede buurtalenconferentie plaats. Op deze dag kunnen talendocenten elkaar weer ontmoeten en hun ervaringen en projecten in de Euregio Maas-Rijn uitwisselen. Opnieuw zullen scholen uit de vijf partnerregio's in een feestelijke setting worden onderscheiden voor hun inzet voor het taalonderwijs en de Euregionale cultuur. Tien scholen zullen 's ochtends hun eerste Euregioprofielschool- en Euregioschool-certificaten ontvangen.

Na de lunchpauze gaan we over tot het praktische gedeelte. Drie projectpartners zullen 's middags workshops rond taalonderwijs leiden. Er zal voor elk wat wils zijn!

Programma

De wat formelere ochtend in de grote zaal begint met een welkomstwoord van de burgemeester van Herzogenrath, Dr. Benjamin Fadavian. Daarna zal mevrouw LL. M. Susanne Sivonen van het ITEM Instituut van de Universiteit Maastricht een lezing (in het Engels) houden met als titel "Cross-border education in the Euregio Meuse-Rhine (EMR): legal obstacles and opportunities". Het hoogtepunt van de dag is ongetwijfeld de certificering van de tien instellingen als Euregioprofielschool en Euregioschool voor hun inzet ter bevordering van de buurtalen Duits, Frans en Nederlands. De volgende scholen worden op deze dag onderscheiden:


Het middagprogramma zal een praktischer karakter hebben dankzij de workshops, die door projektpartners StädteRegion Aachen, ITEM en UCLLin drie talen worden georganiseerd:

"Aus der Praxis für die Praxis" -  StädteRegion Aachen 
Een uitwisseling van ideeën over euregionaal lesmateriaal voor basisscholen, middelbare scholen en beroepsopleidingen.
Deze workshop wordt twee keer gegeven tijdens de middag (zie aanmeldformulier).

"Spreekdurf aanwakeren in je les!" - UCLL
Concrete hulpmiddelen en tips voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs die een vreemde taal onderwijzen. Speelse en dynamische lesmethoden voor kinderen worden verkend, evenals inzichten en ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen.

"Ik spreek jouw taal! Uitwisselingen over de grenzen heen." - UCLL
Op zoek naar werkvormen die leerlingen aanmoedigen de doeltaal te gebruiken. Welke activiteiten zouden kunnen worden gebruikt tijdens grensoverschrijdende studentenuitwisselingen, fysiek of digitaal?

"Maastricht University Challenge: Sharing knowledge, gathering ideas." - ITEM-Institut
Eerst een meertalige quiz over talen, culturen en onderwijs in onze grensregio, gevolgd door een uitwisseling tussen de deelnemers over hun eigen uitdagingen in het buurttaalonderwijs
Deze workshop wordt twee keer gegeven tijdens de middag (zie aanmeldformulier).
Let op! Het aantal deelnemers aan deze workshop is beperkt tot 15 personen per sessie!

Hieronder vindt u het programma van onze tweede Buurtalenconferentie in Herzogenrath met een link naar het inschrijfformulier.

 Wij verheugen ons nu al op uw deelname!

Grosser Saal Nell-Breuning-Haus

Locatie:
Nell-Breuning-Haus
Wiesenstrasse 17
D - 52134 Herzogenrath