Jaaroverzicht - EMRLingua in 2022

06. Feb 2023

Het jaar 2023 is al in volle gang en belooft een aantal spannende ontwikkelingen. 2022 was oog een zeer intensief maar ook succesvol jaar voor het Interreg V-project EMRLingua en het Coördinatiecentrum voor buurtaalbevordering in de Euregio Maas-Rijn. Het is dus tijd voor een kort overzicht van wat er is bereikt en wat er is verwezenlijkt.

EMRLingua draait op volle toeren
Voor het EMRLingua-team en de projectpartners was 2022 een zeer productief jaar. Het EMRLingua-team kon niet alleen de volledige operationele capaciteit van het coördinatiecentrum demonstreren, maar ook onze online aanwezigheid via de officiële website en de sociale media, d.w.z. Facebook, LinkedIn en YouTube, aanzienlijk versterken.
En hoewel ons werk ter versterking van de Duitse, Nederlandse en Franse taal op scholen vooral achter de schermen plaatsvindt (contacten met leraren en directeuren, bemiddeling tussen potentiële partnerscholen, enz.

Grensoverschrijdende schoolmobiliteiten

Bij grensoverschrijdende schoolmobiliteiten gaat het om interculturele uitwisseling en toepassing van de geleerde talen ter plaatse. Dankzij de financiering door de respectieve projectpartners konden ongeveer drieduizend leerlingen deelnemen aan grensoverschrijdende schoolreizen en uitwisselingen.
Verschillende klassen bezochten Luik, Maastricht, Tongeren of de omgeving van Aken en konden hun taalvaardigheid testen in een natuurlijke omgeving. Er werden ook buitenschoolse leerplaatsen bezocht en/of projecten uitgevoerd met scholen uit de naburige regio. Ook de euregionale schoolpartnerschappen zijn weer op gang gekomen, dankzij initiatieven van gemotiveerde leraren die projecten en uitwisselingen hebben opgezet en hun leerlingen in staat hebben gesteld het geleerde in praktijk te brengen.

De schoolnetwerken “Euregioprofiellschool” en “Euregioschool”

Na bijna drie jaar stilstand vanwege de Covid-crisis komen ook de Euregionale schoolnetwerken van de Euregioprofielscholen en Euregioscholen weer op gang. Elf scholen uit de Euregio Maas-Rijn kregen het respectieve label voor hun inspanningen om de talen van de regio, Duits, Frans en Nederlands, te promoten. De certificeringscommissie heeft de Euregio(profiel)school labels aan de volgende scholen toegekend:
Gecertificeerde Euregioschool voor de eerste keer:
· Vista College
· Connect College Echt
· Sophianum
· Gesamtschule Eifel in Blankenheim
· Berufskolleg Nord der StädteRegion Aachen
· Königliches Athenäum Soumagne
· Bischöfliches Institut Büllingen

Grupenfoto Nachbarsprachenkonferenz Rolduc Kerkrade - 19102022
Logo Euregioprofilschule

De volgende scholen hebben van hun kant hun nieuwe labels kunnen bevestigen:

· Athenäum César Franck Kelmis, die veranderde van Euregioprofielschool in Euregioschool 
· Gesamtschule Mechernich voor Euregioprofielschool
· WestzipfelschuleSelfkant voor Euregioprofielschool, marr ook voor Euregioschool
· Kindcentrum Wyck voor Euregioschool

Deze instellingen werden vervolgens gehuldigd tijdens de conferentie over de naburige talen in Kerkrade op 19 oktober.

Als gevolg van het succes van dit evenement hebben vervolgens nieuwe scholen hun aanvragen voor de labels ingediend en verwachten zij hun certificering in januari 2023. Uiteindelijk kunnen we dus stellen dat de netwerken van euregionale scholen herleven en zelfs groeien!

 Lerarenopleiding “Masterplan”

De Buurtalconferentie in Kerkrade was ook de gelegenheid voor de lancering van "Masterplan", het bijscholingsprogramma voor taaldocenten. Onder leiding van de projectpartner UCLL Leuven-Limburg werden de eerste leergroepen en partnerschappen tussen scholen gevormd en ging de eerste fase van start. Verschillende bijeenkomsten en uitwisselingen, zowel fysiek als digitaal, zouden al in 2022 kunnen plaatsvinden.
Dankzij de nieuwe methode “Lesson Study” kunnen leerkrachten de huidige uitdagingen in het taalonderwijs aangaan.

Launch Masterplan Kerkrade

En de vooruitzichten voor 2023?

Er staat nog veel meer op stapel voor dit jaar! Na het succes van de conferentie over naburige talen in Kerkrade hebben verschillende scholen zich aangemeld voor de netwerken "Euregioprofielschool" en "Euregioschool" en zullen zij worden beloond voor hun inzet voor de bevordering van naburige talen. Daartoe wordt in mei van dit jaar nog een buurtaalconferentie georganiseerd (op 24.05. in het Nell Breuning Huis in Herzogenrath), waar de resultaten van het project, waaronder het multimediaal aardrijkskundeboek, zullen worden gepresenteerd.

De verschillende taken en doelstellingen van het project naderen hun voltooiing dankzij de inspanningen van alle projectpartners. Of het nu gaat om het wetenschappelijk onderzoek van het ITEM-instituut of het digitale lesmateriaal dat op de website beschikbaar komt, het jaar 2023 heeft nog veel te bieden.

Blijf op de hoogte en mis niets!