Nieuwe scholen in het euregionaal netwerk!

04. Jul 2022

Nieuwe scholen in het euregionaal netwerk!

De vierde vergadering van de certificeringscommissie heeft nieuwe gemotiveerde scholen opgenomen in de gerevitaliseerde Euregionale schoolnetwerken in het kader van het Interreg V-project "EMRLingua".

Aan het einde van het schooljaar vond in Eupen de vierde vergadering van de certificeringscommissie voor de schoolnetwerken "Euregioprofielschool" en "Euregioschool" plaats. Vertegenwoordigers van scholen en onderwijsinstellingen uit de bij de Euregio Maas-Rijn aangesloten regio's kwamen bijeen om de laatste hand te leggen aan de toegangscriteria, maar vooral ook om vijf scholen te hercertificeren en aan zeven scholen zelfs hun eerste certificering te verlenen.

In het begin werd algemene informatie uitgewisseld over de vorige labels, de criteria en de huidige stand van zaken. Toen was het eindelijk tijd voor het belangrijkste deel van de vergadering, namelijk de certificering en hercertificering van de scholen die zich hadden aangemeld. In totaal hadden zeven scholen een aanvraag ingediend om Euregioschool te worden. Daarnaast hebben vijf scholen die al een Euregioprofielschool of al een Euregioschool zijn, een aanvraag ingediend voor hun respectieve hercertificering. Tot vreugde van alle betrokkenen werden alle aanvragen unaniem aanvaard en de labels toegekend.

De volgende scholen zijn voor het eerst gecertificeerd als Euregioschool:

De onderstaande scholen hebben hun labels kunnen bevestigen:

Deze instellingen onderscheiden zich door hun inzet voor de bevordering van de aangrenzende talen Duits, Nederlands en Frans in de Euregio Maas-Rijn en voor het aanleren van interculturele competentie, zodat leerlingen optimaal op de toekomst zijn voorbereid.