Masterplan voor lerarenuitwisseling 2022-2023

23. Jun 2022

Masterplan voor lerarenuitwisseling 2022-2023

Docentenuitwisselingen in het kader van een euregionaal professionaliseringstraject bij het Interreg V-project EMRLingua

Een optimale voorbereiding voor leerlingen voor het leven en werken in de 21e eeuw? Beter ontwikkelde interculturele competenties en taalkennis? Een geprofessionaliseerde samenwerking tussen leraren uit de Euregio Maas-Rijn? Dit wordt mogelijk gemaakt door het 'Masterplan' voor docentenuitwisselingen!
In het kader van Interreg V-project EMRLingua organiseert onze projectpartner, de lerarenopleiding van UCLL (University Colleges Leuven-Limburg in Vlaanderen) een euregionale docentenuitwisselingsreeks voor het aankomende schooljaar 2022-2023. In het kader van het Masterplan worden drie verschillende vormen, afhankelijk van de doelgroep, aangeboden:

  • - Masterplan 1: voor scholen die een uitwisseling tussen leerlingen wensen te organiseren
  • - Masterplan 2: voor leraren moderne vreemde talen (‘buurtalen’) Frans, Duits en Nederlands
  • - Masterplan 3: voor CLIL-leraren die een zaakvak aanbieden in het Engels, Duits, Frans of Nederlands

Als onderdeel van Masterplan 2 en 3 komen de deelnemende leraren in aanraking met het innovatieve Lesson Study-concept. Voor deze samenwerking zijn vijf bijeenkomsten gepland, die nog worden aangevuld met twee buurtaalconferenties. 

Het project Masterplan begint op 19 oktober 2022 tijdens de buurtaalconferentie in Abdij Rolduc in Kerkrade en geïnteresseerden kunnen zich per direct aanmelden. De deadline voor aanmelding is 3 October 2022 . Let op, het aantal plaatsen is beperkt.

Dit is een project met een groot Europees samenwerkingspotentieel waar uitwisseling en synergieën over de grenzen heen centraal staan. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking wordt creativiteit bevorderd en probleemoplossend denken aangemoedigd, een grote troef voor onze Euregio!

 Meer informatie is in deze videoreeks te vinden.

Inschrijfformulieren voor de betreffende groepen:

• Masterplan 1: https://forms.office.com/r/RLyiHqrhFT  

• Masterplan 2: https://forms.office.com/r/yMa11TrQWa  

• Masterplan 3: https://forms.office.com/r/2xfCRupP1k 

UCLL