Bezirksregierung Köln

De Bezirksregierung Köln (districtsregering van Keulen) werkt als Duitse “Bündelungs- und Mittelbehörde“ voor de inwoners door toezicht, advies en besluitvorming. Zij bestaat uit zes afdelingen en geeft impulsen voor de ontwikkeling van de regio.

 De afdeling onderwijs van de Bezirksregierung houdt als bovenschools toezichthouder toezicht op de schoolbureaus, de centra voor praktische lerarenopleiding en de scholen van het district en adviseert en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken. Zij heeft meer dan 45.000 leraren onder haar hoede en is betrokken bij hun opleiding en bijscholing. Voorts neemt zij deel aan de coördinatie van Europese projecten.

In het EMR-Lingua-project neemt de Bezirksregierung Köln de rol van geassocieerde partner op zich en is het met name betrokken bij werkpakket 3 op het gebied van de ontwikkeling van een Euregionaal digitaal leerboek.

Logo Bezirksregierung Köln

Meer informatie over  Bezirksregierung Köln: