Nuffic

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering en wereldburgerschap in het onderwijs. Wij zijn van mening dat ieder kind in Nederland de mogelijkheid moet hebben om internationale en interculturele competenties te ontwikkelen.

In 2016 is door Nuffic het kenniscentrum buurtalen opgezet. Dit kenniscentrum heeft lesmateriaal ontwikkeld, conferenties georganiseerd en nut en noodzaak van buurtaalonderwijs overal in het land gepromoot. Eind 2020 is het project afgerond en daarom worden de materialen ondergebracht bij EMR Lingua. Nuffic blijft verbonden aan EMRLingua als partnerorganisatie.