Kreis Düren

De Kreis (district) Düren met zijn 15 gemeenten is regionaal ingebed in de Drielandenregio en de euregionaliteit van de buurlanden is hier onderdeel van het alledaagse leven. Met zijn veelzijdige taken, vooral op het gebied van ontwikkeling en planning en economische ontwikkeling, kan de Kreis Düren bogen op jarenlange ervaring als partner in INTERREG-projecten. Van de 79 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in het district Düren zijn tot nu toe 6 scholen gecertificeerd als Euregioprofielschool. Het is de bedoeling om dit aantal tegen het voorjaar van 2023 te verdubbelen en de scholen te ondersteunen bij hun Euregionale schoolontwikkelingsconcepten.

Gecoördineerde samenwerking tussen alle deskundigen is noodzakelijk voor een holistische benadering van het onderwijs, ook op bovenregionaal niveau. Het regionale onderwijsbureau van het district Düren werkt al meer dan 10 jaar in verschillende projecten samen met scholen, oudervertegenwoordigers, jeugdzorginstanties, kleuterscholen, adviescentra en onafhankelijke dienstverleners. Het doel is alle kinderen en jongeren goede onderwijs- en participatiemogelijkheden te bieden. Met het Euregioprofielscholen-project schept het regionale onderwijsbureau verdere perspectieven voor onderwijs en loopbaan, het begeleidt als netwerker de processen binnen het project, het identificeert vraaggericht aanbod en het ondersteunt geïnteresseerde scholen in hun zoektocht naar een partnerschool.