SVO|PL

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

De “Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg” (SVO|PL) verzorgt middelbaar onderwijs voor leerlingen van 12-18 jaar van praktijkonderwijs tot en met gymnasium in Parkstad Limburg. De scholen van SVO|PL dragen ieder op hun eigen manier de euregionale visie uit met grensoverschrijdend leren, voorbereiding op opleiding, studie of werken over de grens, . Centraal staat dat de verbetering van kansen voor leerlingen zodat ze gebruik weten te maken van de euregionale kansen zonder daarbij drempels op te bouwen.

De stichting is al jaren actief als kartrekker in het Euregionale onderwijs, wat o.a. tot uitdrukking komt in het voorzitterschap van het expertteam Euregionaal onderwijs van de provincie Limburg. Die rol is gecombineerd met de regionale antenne-functie in EMR-Lingua, waarbij de voorzitter van het expertteam de Limburgse scholen vertegenwoordigt in het project en via de expertgroep vragen en resultaten vanuit het project deelt met het relevante onderwijsveld. SVO|PL is lid van de stuurgroep, draagt bij aan het opzetten en uitbouwen van netwerken voor scholing en schoolcontacten en vertegenwoordigt de Limburgse scholen bij de ontwikkeling van de Euregionale geografie-module.